ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ > ข้อตกลงการใช้
ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Ezbuy / Terms and Conditions

1.      เงื่อนไขการให้บริการ

ทางบริษัท ezbuy ขอขอบคุณ สำหรับการเยี่ยมชม เว็บไซต์ของเรา ezbuy.co.th (เว็บไซต์) เงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา จะถูกควบคุมโดย ข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่กำหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี้ (" ข้อตกลงการใช้งานของเรา") และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (" นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา") การใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา จะถือวาท่านได้ทำการพิจารณาและตกลงตามเงื่อนไข การใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเราระบุไว้ และจะมีผลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่าง คุณกับบริษัท (ข้อตกลง) หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว กรุณาหยุดการใช้งานบนเว็บไซต์ และแจ้งบริษัทเพื่อทำการหยุดอัพเดทสถานะการใช้งานของท่าน เนื่องจากการใช้หรือดูข้อมูลใดๆที่ปรากฎใน เว็บไซต์นั้น จะถือว่าท่านได้ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการ คำสั่งซื้อของสินค้าและการให้ บริการซื้อให้ และ บริการขนส่งให้ ที่ทางเรามีให้บริการ (เรียกโดยรวมว่าเป็น การบริการ) การสั่งซื้อสินค้าและบริการของท่าน อยู่ภายใต้การตกลงของบริษัท และเรามีสิทธิที่จะสงวนการให้บริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ซึ่งในกรณีที่ท่านได้ทำการสั่งสินค้า และมีการหยุดให้บริการ ทางบริษัทจะไม่มีความรับผิดใดๆ การชดเชยความเสียหายจะขึ้นอยู่กับนโยบายดังต่อไปนี้

บริการซื้อให้

ในกรณีที่เราให้ บริการซื้อให้ เราได้กระทำเป็นเพียงผู้ประสานในนามแทนท่าน เพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทไม่ใช่ผู้ขายสินค้า หรือมีการซื้อมาขายต่อแต่อย่างใด ร้านค้าต่างๆซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ www.taobao.com หรือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์อื่นๆที่ท่านได้ทำการเยี่ยมชมและเลือกสินค้าโดยตรงนั้น เป็นผู้ขายสินค้าดังกล่าว

2.        ข้อตกลงและการปรับปรุงแก้ไข

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การปรับปรุงจะมีผลใช้ทันทีเมื่อมีการแจ้ง หรือระบุไว้บนเว็บไซต์ หากท่านใช้งานบนเว็บไซต์ของ ezbuy เราจะพิจารณาว่าท่านทราบและได้ทำการตกลงนโยบายดังกล่าวแล้ว

3.        บัญชีสมาชิก

ทาง ezbuy จะมีการมอบ ชื่อผู้ใช้ และ รหัส (ซึ่งท่านจะเป็นคนเลือกระหว่างขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับเรา) ให้แก่ท่าน (“เพื่อเป็นสมาชิก”) เพื่อท่านจะได้ทำการเข้าใช้บริการได้ จากการลงชื่อเข้าบัญชีของตัวเอง (บัญชี) สมาชิกแต่ละท่านจะต้องทำการดูแล ชื่อ และ รหัสของท่านไว้เป็นความลับเอง และการใช้งานต่างๆในนามของท่าน ชื่อและรหัสที่ท่านได้รับนั้น เป็นบัญชีเฉพาะที่ท่านจะได้รับ ซึ่งไม่มีสมาชิกอื่นที่จะได้รับข้อมูล ชื่อ และ รหัสที่เหมือนกับท่าน จะไม่มีการใช้บัญชีร่วมกับสมาชิกท่านอื่นๆ และไม่มีการอนุญาติให้มีการกระทำการสั่งซื้อหรือกระทำใดๆในบัญชีดังกล่าว ร่วมกับสมาชิกท่านอื่นหรือแบ่ง ชื่อ และ รหัสระหว่างสมาชิกใดๆทั้งสิ้น ทางเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การกระทำเช่น แบ่งปัน ชื่อ และ รหัส ของท่านให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอกทราบ และใช้ทำกิจกรรมต่างๆภายใต้นามของท่านนั้น (“การใช้บัญชีร่วมกัน”) เป็นการกระทำที่อาจจะกระทบและมีผลเสียต่อ ezbuy ตัวท่านเอง เราขอสงวนสมาชิกของบริษัทมิให้กระทำการใดๆที่อาจเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ ezbuy ได้ เช่น มีการแบ่งบัญชีให้แก่บุคคลอื่นใช้ร่วมกัน หรือกรณีอื่นๆ ทางบริษัทขอให้ท่านทำการแจ้งกับเราทันที หากท่านพบเจอเหตุการณ์หรือมีการใช้บัญชีของท่านที่ไม่ถูกต้อง และอื่นๆที่บ่งบอกถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และความปลอดภัยในการใช้บัญชี ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทาง ezbuy จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมาจากการกระทำของสมาชิกที่ไม่สามารถทำตามกฏดังกล่าวได้

4.        ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว)

คุณได้ตกลงยินยอมที่เราอาจจะต้องมีการเก็บข้อมูล รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้ข้อมูลของท่านเป็นการสอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา

5.        ทรัพย์สินทางปัญญา

ezbuy เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตและการรับรองด้านการบริการและสิทธิทั้งหมดที่ทางบริษัทมอบให้แก่ท่าน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการบริการดังกล่าวจะรวมถึง ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้รับการคุ้มครอง ภายใต้ลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆทั่วโลก สิทธิของชื่อหัวข้อ การเป็นเจ้าของและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาในการบริการนั้นจะยังถือเป็นของ ezbuy หรือ บริษัทในเครือ/ผู้ออกใบอนุญาต เราขอสงวนการขอการชดเชยที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวไว้

สัญลักษณ์ โลโก้และเครื่องหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ezbuy เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้จดภายใต้ลิทสิทธิของบริษัทอย่างถูกต้อง และมีผลทางด้านกฏหมาย การแอบอ้าง ดัดแปลง ลอกเลียนแบบเพื่อเป็นการใช้ต่อของสัญลักษณ์ หรืออื่นๆดังที่กล่าวมาถือเป็นสิ่งต้องห้าม

การคัดลอก เลียนแบบและถอดแบบจาก รูปภาพและรายละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นของร้านค้าหรือผู้ขาย ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นตัวแทนรูปภาพดังกล่าว จึงไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษท การลอกเลียนแบบหรือการทำขึ้นมาใหม่สำหรับ ตราหรือชื่อสินค้า เป็นเพียงระบุไว้เพื่อให้ท่านสามารถรู้ถึงแหล่ง คุณภาพ และลักษณสินค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อและใช้บริการนั้นๆ ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าทางบริษัทเป็นเจ้าของ ตราและชื่อสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

6.        ข้อยกเว้นและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ

a.   ทั่วไป

b.   บุคคลที่สาม

c.    ข้อยกเว้นในการรับผิดชอบ

การบริการของ ezbuy และการให้ข้อมูลทั้งหมด เช่น รายละเอียดเนื้อหา วัสดุที่ใช้ ผลิตภัณฑ์สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) และการบริการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมอยู่ในการให้บริการที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านการบริการของ ezbuy ที่ให้บริการโดย ezbuy ในลักษณะ "ตามสภาพ" และ "ตามเท่าที่มี" เว้นแต่ ที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัท ezbuy ไม่ได้เป็นตัวแทน หรือมีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยนัยและโดยตรง การดำเนินการและการให้บริการของ ezbuy การให้ข้อมูล รายละเอียดเนื้อหา วัสดุที่ใช้ ผลิตภัณฑ์สินค้า (รวมทั้งซอฟต์แวร์) หรือการบริการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมอยู่ในการให้บริการที่คุณสามารถใช้ได้ผ่านการบริการของ ezbuy ในลักษณะตามที่มีให้บริการแก่ท่าน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะพิจารณาว่าท่านได้ตกลงถึงวิธีการใช้บริการของท่านผ่านทาง ezbuy เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ทางบริษัท ezbuy ปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยตรง รวมถึงและไม่หมดเพียง การรับประกันโดยนัยของผู้ประกอบการค้า และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ทาง ezbuy ไม่รับประกันว่า การบริการของ ezbuy และการให้ข้อมูลทั้งหมด เช่น รายละเอียดเนื้อหา วัสดุที่ใช้ ผลิตภัณฑ์สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) และการบริการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมอยู่ในการให้บริการโดย ezbuy เซิร์ฟเวอร์ของ ezbuy หรือ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมาจาก ezbuy จะปราศจากไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ทาง ezbuy จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของ ezbuy หรือจากรายละเอียดเนื้อหา วัสดุที่ใช้ ผลิตภัณฑ์สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) และการบริการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมอยู่ในการให้บริการโดย ezbuy ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย ที่เกิดจากอุบัติเหตุ และจากความเสียหาย นอกจากจะระบุไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใต้กฎบังคับข้อ 11 ที่ระบุด้านล่างนี้ กฎหมายในบางประเทศ (หากมี) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกัน การยกเว้น หรือจำกัดความเสียหายแค่บางส่วน หากกฎหมายนี้มีผลกับคุณ จะบางส่วนหรือทั้งหมดจากข้างต้นดังกล่าว การยกเว้นหรือข้อจำกัด อาจไม่มีผลกับคุณและอาจมีสิทธิเพิ่มเติม

7.        เนื้อหาของการให้บริการ

บริษัทไม่ได้เป็นร้านค้าหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ ของเรา เราให้บริการท่านในด้านของบริการด้านการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งและการสั่งซื้อสินค้าของท่าน จากร้านค้าต่างๆดำเนินการได้ง่ายขึ้น เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสถียรและคุณภาพของ สินค้าที่ท่านสั่งซื้อและใช้บริการกับเรา ท่านได้ทำการยอมรับและตกลงว่า ในการใช้บริการ ท่านเข้าใจเนื้อหาของการให้บริการ ซึ่งระบุไว้ใน Quick Guide เป็นอย่างดี บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นสำหรับการขอบริการหรือร้องเรียนซึ่งนอกเหนือจากนโยบายการให้บริการของเรา และท่านยอมรับที่จะรับความรับผิดชอบ สำหรับภาษีนำเข้าและส่งออก อากร ใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ หรือ เอกสารที่ร้องขอเพื่อดำเนินการนำเข้าและส่งออกจากหน่วยงานของรัฐบาล หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากสินค้าของคุณ

8.        การซื้อและการชำระเงิน

ezbuy สนับสนุนการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีดังต่อไปนี้

i.  บัตรเครดิต

การชำระด้วยบัตรเครดิต จะดำเนินผ่านหลายๆช่องทางซึ่งมีให้เลือก ชนิดของบัตรเครดิตและช่องทางในการชำระ จะขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ท่านมีกับธนาคารของท่าน

ii. โอนเงินผ่านธนาคาร

ท่านสามารถทำการชำระผ่านเครื่องตอบรับอัตโนมัติ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“โอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชีของ ezbuy ซึ่งท่านจะต้องยื่นหลักฐานการโอนหรือการชำระ สำหรับการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง “Top-up Request” ซึ่งท่านสามารถพบได้ใน แอปพลิเคชั่นของ ezbuy และ เว็บไซต์ เพื่อเป็นการยืนยันการชำระค่าสินค้าและบริการ

iii. เงินสด

ท่านสามารถทำการจ่ายเงินสดด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานของเรา คลังสินค้า หรือที่ๆนัดหมาย

9.        การรีวิว

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น รีวิว ภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ เพื่อส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่นๆ ตราบใดที่ เนื้อหาไม่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท รุกรานความเป็นส่วนตัว และเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึง สิทธิ์ในการเผยแพร่) หรือ เป็นการทำให้เกิดความเสียหาและที่น่ารังเกียจต่อบุคคลที่สาม และไม่ได้ประกอบไปด้วยซอฟแวร์ที่เต็มไปด้วยไวรัส การรณรงค์ ทางการเมือง ชักชวนในเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ จดหมายจำนวนมาก รูปแบบของ "สแปม" อื่นๆ หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ ท่านไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมล์ปลอม ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือทำให้เข้าใจผิดกับเนื้อหาอื่นๆ เราสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ที่จะลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว

หากท่านมีการแสดงเนื้อหาหรือความคิดเห็น ท่านยินยอมที่จะให้เราใช้แหล่งข้อมูลนั้นๆเป็นพิเศษ โดยปราศจากค่าบริการใดๆ เป็นระยะเวลานาน และจะนำกลับคืนไม่ได้ ทางบริษัทมีสิทธิที่จะใช้ คัดลอกสำเนา ทำการดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ เปลี่ยนภาษา ใช้เพื่อสร้างผลงานอื่นๆ แจกจ่ายหรือเปิดเผยถึงข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว ผ่านสื่ออื่นๆทั่วโลกได้ ท่านได้ยินยอมและอนุญาตที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวภายใน ชื่อหรือนามของท่าน ที่ท่านได้ทำการเผลแพร่ หากเป็นสิ่งที่จำเป็น การที่ท่านเป็นตัวแทน และเป็นผู้ซึ่งคิดค้นหรือเจ้าของข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว ที่ท่านได้กระทำการแสดงและเผยแพร่กับเรานั้น; ในกรณีที่เนื้อหาถูกต้อง การใช้ข้อมูลและเนื้อหาในกรณีดังกล่าวนั้น ท่านยินยอมเห็นด้วยว่าไม่ใช่การกระทำที่ฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายใดๆ ท่านไม่สามารถทำการฟ้องร้องและกระทำสิ่งใดๆที่อาจก่อความเสียหายให้แก่บุคคลหรือบริษัทได้ ซึ่งท่านยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยหากมีการฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวขึ้น เราขอสงวนสิทธิ แต่ไม่เป็นที่บังคับ ที่จะทำการดัดแปลง แก้ไข หรือนำข้อมูลและเนื้อหาออก บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น หากท่านหรือบุคคลที่สาม มีการแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลของท่าน

10.         ข้อมูลและเว็บไซต์จากแหล่งอื่น

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีเชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์อื่นๆผ่านสื่อกลางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะรวมไปถึงข้อมูลซึ่งใช้ในการอ้างอิงเอกสาร ซอฟแวร์ วัสดุอื่นๆ และ/หรือ บริการที่ผู้อื่นๆมีให้บริการ ในบางกรณี เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์และผู้กระทำการแสดงเนื้อหาดังกล่าว ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของเรา ทางบริษัทจึงแจ้งมาให้ท่านทราบว่า เราไม่สามารถทำการรับผิดชอบต่อ ความถูกต้องของเนื้อหา ลิขสิทธิ์หรือการแอบอ้างใช้ หรือด้านอื่นๆจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวจากบุคคล หรือร้านค้าอื่นๆ รวมถึงเราไม่สามารถรับผิดชอบหรือประกัน ต่อความผิดพราดหรือการละเลย ที่บุคคลหรือร้านค้าดังกล่าวได้ใช้อ้างอิงถึงสินค้าและบริการนั้นๆ การเชื่อมโยงของเว็บไซต์นั้น เป็นการบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีการรับรอง หรือร่วมมือกับเว็บไซต์อื่นๆดังกล่าว ทั้งโดยนัยและโดยตรง

11.    การยกเลิกข้อตกลง

ท่านยินยอมและตกลงเห็นด้วยว่า เราอาจจะใช้ดุลพินิจของเรา ยกเลิกหรือระงับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเมิดข้อตกลงของนโยบายดังกล่าวนี้ การกระทำน่าสงสัยใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย จะทำให้เราพิจารณาการยุติข้อตกลงและการใช้งาน และอาจดำเนินการตามข้อบังคับของกฎหมายที่เหมาะสม

ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือข้อสงสัย โดยไม่มีการคำนึงถึงเหตุผลอ้างอิงใดๆ สิทธิในการใช้งานและบริการในเว็บไซต์นี้ จะสิ้นสุดลงทันที ซึ่งการกระทำดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับว่า เราสามารถดำเนินการ ยกเลิกและลบบัญชี รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของท่านออกทันที รวมถึงไฟล์ในบัญชีของคุณ และ/หรือ การเข้าถึงไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์ของเรา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ ต่อท่านหรือบุคคลที่สาม สำหรับการเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก การยกเลิก ระงับหรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการยกเลิกหรือระงับบัญชีของท่าน

12.    สัญญา (สิทธิของบุคคล)

บุคคลใดที่ ไม่ได้ทำสัญญาตามข้อตกลงนี้ จะไม่สามารถเรียกใช้สิทธิตามสัญญาฉบับนี้ หรือการเรียกร้องอื่นๆที่เท่าเทียมกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขอบเขตอำนาจดังกล่าว

13.    กฎหมายที่ใช้บังคับและอำนาจของศาล

ข้อตกลงนี้ จะถูกควบคุมและตีความ ตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งแต่ละฝ่ายไม่สามารถเพิกถอนข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ ซึ่งมีผลถึงอำนาจของศาลไทย ไม่ว่าจะในกรณีฟ้องร้องหรือเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้น ภายใต้ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้

14.    การป้องกัน

ท่านยินยอมตกลงที่จะป้องกันความเสียหายให้แก่บริษัท (รวมถึงบริษัทสาขาใหญ่ สาขาย่อย และบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนและพนักงานของเรา) ต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเรียกร้องใดๆ และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่กระทำโดยบุคคลที่สามหรืออื่นๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำของบุคคลนั้นๆ หรือเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิสัญญาระหว่างของท่านกับผู้อื่น เช่น การใช้งานและการใช้บริการของ Ezbuy อย่างไม่เหมาะสม หรือ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามเป็นต้นTop Header

ยืนยัน


ยืนยัน


ยืนยัน


ข้อมูล Prompt


คำเตือน

รายการนี​​้มีอยู่แล้ว